กล้องบินได้ มุมมองใหม่ โลกใบเดิม..

PicFlying ทีมงานรับถ่ายภาพทางกาศ เพื่อนำภาพมาใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น งานภูมิสถาปัตย์ ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ (Landscape Design) ทำแผนที่เพื่องานสำรวจและรางวัดซื้อขายที่ดิน งานพิมพ์โบรชั่ว ..

ครบเครื่องเรื่องงานถ่ายภาพทางอากาศ..

* รับถ่ายภาพนิ่งมุมสูง, 360 องศา หรือแนวดิ่ง

* ทำแผนที่ Google Earth ความละเอียดสูง

* เช่าระบบฯ พร้อมนักบิน เพื่อถ่ายภาพมุมสูง

* สร้างประกอบพร้อมบิน โดรนถ่ายภาพ

* จำหน่ายอุปกรณ์ DJI พร้อมศูนย์บริการ

* สอนการใช้งานทั้งในและนอกสถานที่

 พบกันที่.. โชว์รูมรามคำแหง 26/2 (เปิดทุกวัน 10.00-19.00)

โทร. 02-789-5549 , 089-134-4988

 

 

1) ภาพแนวดิ่ง เพื่องานสำรวจและแผนที่ GIS, Google Earth

- เพิ่มความคมชัดละเอียดสูงถึง 1 ซม.ต่อจุดภาพ (ชัดกว่าภาพถ่ายจากดาวเทียม)
- เป็นภาพปัจจุบันทันที เพราะถ่ายจากสถานที่จริง ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)
- สัดส่วนภาพถูกต้องตามมาตราฐานการทำแผนที่ (Photogrametry)
- ตกแต่งภาพเพิ่มเติมเกินจริงได้ เพื่อนำเสนอสิ่งก่อสร้างในอนาคต
- ฐานข้อมูลออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์, ภูมิสถาปัตย์
- ตรวจสอบขนาด และสภาพจริงเพื่อซื้อขายที่ดิน
- ภาพแสดงความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
- เก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงชุมชนที่พักอาศัย
- แผนที่ GIS เพื่องานองค์การส่วนท้องถิ่น
- ทำเป็นแผนที่ 3 มิติ ซึ่งจะใหค่าความสูงของระดับพื้นดิน
- คำนวนปริมาตรการขุดเจาะหรือกองวัสดุต่างๆ

2) ภาพมุมสูง เพื่องานพิมพ์โบรชัวร์โรงแรมรีสอร์ท

- แสดงอาณาเขตสิ่งก่อสร้างให้ลูกค้าเห็นในภาพเดียว
- เพิ่มความสวยงามจากมุมมองใหม่

3) ภาพมุมสูง 360 องศา เพื่อแสดงมุมมองบนตึกสูง

- ภาพจริงที่ลูกค้าจะเห็นก่อนที่ตึกจะถูกสร้าง (เพื่อการตัดสินใจซื้อโครงการคอนโด)
- ภาพการสำรวจอย่างเร็ว เห็นพื้นที่บริเวณกว้าง (หลายกิโลเมตร) จากการบินเพียงครั้งเดียว

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ